Pokyny k instalaci

Informace k pokládce kompozitních spc podlahových krytin   

Ošetření položených vinylových podlah provádět vlhkým mopem a běžným saponátem, podlahám nevadí jakákoliv vlhkost.

Pokládka klikových zámkových podlah probíhá bez lepidla, je velmi snadná a zvládne ji každý zručný kutil. U vchodu doporučujeme umístit čistící zónu. Nohy stolů a židlí doporučujeme opatřit ochranným prvkem.

Zajistěte aby byl podklad čistý a suchý. Nerovnosti vyšší než 2 mm se musí odstranit, jednotlivé výčnělky můžete vyrovnat vhodnou podložkou. V případě nových podkladů je důležité dbát na správnou vlhkost podkladu. Největší povolená vlhkost betonového podkladu je 2 CM a 0,5 CM u anhydritového potěru. Požadovanou vlhkost je zapotřebí dodržet zejména u podlahového vytápění, kde musí být před pokládkou provedené topné zkoušky. Instalace podlahy může proběhnout až po provedení topné zkoušky se zhotovením protokolu, který by měl investor obdržet. 

V případě rekonstrukce musí být podklad stabilní, pokládku lze uskutečnit i na dlažbu, PVS, OSB desky, parkety.

Podlahovou krytinu držte minimálně 48 hodin před pokládkou v pokojové teplotě v kartonech poskládaných naležato na rovné ploše, nesmí být například opřené  o zeď. Optimální teplota pro pokládku je 21 - 23 °C, teplota podkladu 21 °C. V případě podlahového topení toto nesmí běžet s výkyvy, teplota se musí zvyšovat postupně, max 3 C denně, maximálně však 28 C. Ve dveřích je zapotřebí obzvláště u podlahového topení podlahu přerušit a umístit pod dveřní křídlo přechodovou lištu. Podlaha se rovněž neinstaluje pod kuchyňskou linku a ukončení se schová pod soklové obložení kuchyňské linky.  

Je velmi důležité udržovat teplotu povrchu podkladu do 27 °C. Toto je maximální daná teplota jednak z hygienických důvodů a na tuto teplotu jsou konstruovány veškeré podlahové krytiny. Pokud máte elektrický topný systém, je nutné zajistit aby podlahové čidlo kontrolovalo tuto maximální teplotu v každé místnosti. V případě teplovodního topení je nutné omezit teplotu na vstupu. Při instalaci na podlahové topení musí být topný systém vypnutý 48 hodin před a po instalaci. Pokud se tyto limity nedodrží, hrozí trvalé poškození podlahové krytiny.

Spoje panelů následujících řad nesmí být v jedné linii. Nasunutí panelu do zámku neprovádějte za pomoci nářadí, ale ručně, pouze řádným natlačením do zámku předchozího dílu a následným položením na podlahu. Správně položená podlaha nemá žádnou spáru mezi jednotlivými dílci.

V případě větších ploch nad 14 m je nutné umístit do průchodu popřípadě do prostoru přechodovou lištu. 

Důležité je vytvoření dilatační spáry po obvodu místnosti 5-10 mm, podlaha se může změnou teplot smršťovat nebo roztahovat. Spáru dodržte i vůči pevným předmětům, trubkám, dveřím apod.