Pokyny k instalaci systému click

Informace k pokládce kompozitních spc podlahových krytin - SYstÉM KLIK   

Ošetření položených vinylových podlah provádět vlhkým mopem a běžným saponátem, podlahám nevadí jakákoliv vlhkost.

Pokládka klikových zámkových podlah probíhá bez lepidla, je velmi snadná a zvládne ji každý zručný kutil. U vchodu doporučujeme umístit čistící zónu. Nohy stolů a židlí doporučujeme opatřit ochranným prvkem.

Zajistěte aby byl podklad čistý a suchý. Nerovnosti vyšší než 2 mm se musí odstranit, jednotlivé výčnělky můžete vyrovnat vhodnou podložkou. V případě nových podkladů je důležité dbát na správnou vlhkost podkladu. Největší povolená vlhkost betonového podkladu je 2 CM a 0,5 CM u anhydritového potěru. Požadovanou vlhkost je zapotřebí dodržet zejména u podlahového vytápění, kde musí být před pokládkou provedené topné zkoušky. Instalace podlahy může proběhnout až po provedení topné zkoušky se zhotovením protokolu, který by měl investor obdržet. Ideální vlhkost podkladu musí být nižší než 2,5 % CM, pokud je podkladem cementový potěr, a 0,5 % CM, pokud se jedná o anhydritový podklad . Pokud máte podlahové vytápění, měly by se tyto hodnoty snížit. Používejte měřič vlhkosti a sledujte obsah vlhkosti.

V případě rekonstrukce musí být podklad stabilní, pokládku lze uskutečnit i na dlažbu, PVS, OSB desky, parkety.

Podlahovou krytinu držte minimálně 48 hodin před pokládkou v pokojové teplotě v kartonech poskládaných naležato na rovné ploše, nesmí být například opřené  o zeď. Optimální teplota pro pokládku je 20 - 23 °C, teplota podkladu 21 °C. V případě podlahového topení toto nesmí běžet s výkyvy, teplota se musí zvyšovat postupně, max 3 C denně, maximálně však 30 C. Ve dveřích je zapotřebí obzvláště u podlahového topení podlahu přerušit a umístit pod dveřní křídlo přechodovou lištu. Podlaha se běžně neinstaluje pod kuchyňskou linku a ukončení se schová pod soklové obložení kuchyňské linky, případně se vykrouží otvory pro nohy kuchyňské linky.

Pokud máte elektrický topný systém, je nutné zajistit aby podlahové čidlo kontrolovalo tuto maximální teplotu v každé místnosti. V případě teplovodního topení je nutné omezit teplotu na vstupu. Při instalaci na podlahové topení musí být topný systém vypnutý 48 hodin před a po instalaci. Pokud se tyto limity nedodrží, hrozí trvalé poškození podlahové krytiny. Po celou dobu životnosti podlahové krytiny je zapotřebí udržovat minimální provozní teplotu obývaných prostor, zejména zabránit poklesu teplot pod 8°C.  

Spoje panelů následujících řad nesmí být v jedné linii. Nasunutí panelu do zámku neprovádějte za pomoci nářadí, ale ručně, pouze řádným natlačením do zámku předchozího dílu a následným položením na podlahu. Správně položená podlaha nemá žádnou spáru mezi jednotlivými dílci.

V případě větších ploch nad 14 m je nutné umístit do průchodu popřípadě do prostoru přechodovou lištu. 

Důležité je vytvoření dilatační spáry po obvodu místnosti 5-10 mm, podlaha se může změnou teplot smršťovat nebo roztahovat. Spáru dodržte i vůči pevným předmětům, trubkám, dveřím apod.