Pokyny k instalaci

Informace k pokládce Ošetření položených vinylových podlah provádětje vlhkým mopem a běžným saponátem. 


Pokládka zámkových podlah probíhá bez lepidla, je velmi snadná a zvládne ji každý zručný kutil. U vchodu doporučujeme umístit čistící zónu. Nohy stolů a židlí doporučujeme opatřit ochranným prvkem. V případě zájmu Vám na pokládku svépomocí zapůjčíme profesionální nářadí na dělení a měření podlahové krytiny.


Zajistěte aby byl podklad čistý a suchý. Nerovnosti vyšší než 2 mm se musí odstranit, jednotlivé výčnělky můžete vyrovnat vhodnou podložkou. V případě nových podkladů je důležité dbát na správnou vlhkost podkladu. Největší povolená vlhkost betonového podkladu je 2 CM a 0,5 CM u anhydritového potěru. Požadovanou vlhkost je zapotřebí dodržet zejména u podlahového vytápění, kde musí být před pokládkou provedené topné zkoušky. 


V případě rekonstrukce musí být podklad stabilní, pokládku lze uskutečnit i na dlažbu, PVS, OSB desky, parkety.


Podlahovou krytinu držte minimálně 48 hodin před pokládkou v pokojové teplotě v kartonech poskládaných naležato na rovné ploše, nesmí být například opřené  o zeď. Optimální teplota pro pokládku je 18 - 23 C, teplota podkladu 20 C. V případě podlahového topení toto nesmí běžet s výkyvy, teplota se musí zvyšovat postupně, max 3 C denně, maximálně však 28 C.   


Spoje panelů následujících řad nesmí být v jedné linii. Nasunutí panelu do zámku neprovádějte za pomoci nářadí, ale ručně, pouze řádným natlačením do zámku předchozího dílu a následným položením na podlahu.


Důležité je vytvoření dilatační spáry po obvodu místnosti cca 10 mm, podlaha se může změnou teplot smršťovat nebo roztahovat. Spáru dodržte i vůči pevným předmětům, trubkám, dveřím apod.